*** امام حسن(ع) : سلام كردن هفتاد حسنه دارد، شصت و نُه حسنه از آنِ سلام كننده و يكى از آنِ جواب دهنده است. *** امام رضا(ع) : دوست هر كس عقل او، و دشمنش جهل اوست. *** پیامبر خدا صلی الله علیه آله فرمودند:« هر که یک بار بر من صلوات بفرستد ، خداوند دری از عافیت به رویش می گشاید. »

نعمت جواني

  • بازدید: 125
نعمت جواني

عـزیـزم! از جوانی به اندازه ای که باقی است استفاده کن که در پـیـری هـمه چیز از دست می رود، حتی توجه به آخرت و خدای تعالی. از مـکـایـد بـزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را وعده صـلاح و اصلاح در زمان پیری می دهد تا جوانی با غفلت از دست برود و بـه پـیـران وعـده طول عمر می دهد و تا لحظه آخر با وعده های پـوچ، انـسـان را از ذکر خدا و اخلاص برای او باز می دارد تا مرگ بـرسـد و در آن حـال ایـمـان را اگـر تا آن وقت نگرفته باشد، می گـیـرد.
پس در جوانی که قدرت بیشتر داری به مجاهدت برخیز و از غـیـر دوسـت (جـل و عـلا) بگریز و پیوند خود را هرچه بیشتر ـ اگر پـیـونـد داری ـ مـحکم تر کن و خدای نخواسته (اگر پیوند) نداری تـحـصـیل کن و در تقویتش همت گمار که هیچ موجودی جز او سـزاوار پـیـوند نیست و پیوند با اولیای او اگر برای پیوند او نباشد، حیله شیطانی است که از هر طریق سد راه حق می کند.
فـرزندم! با قرآن این بزرگ کتاب معرفت آشنا شو، اگرچه با قرائت آن، راهـی از آن بـه سـوی مـحبوب باز کن و تصور نکن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد که این وسوسه شیطانی است.
پسرم دعاها و مناجاتهایی که از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده است بزرگترین راهنماهای آشنایی با او ـ جل و علا ـ است و والاترین راهگشای عبودیّت و رابطه بین حق و خلق است و مشتمل بر معارف الهی و وسیلة انس با او است و ره آورد خاندان وحی است... وسوسه های بی خبران، تو را از تمسّک به آنها، و اگر توانی از انس با آنها، غافل نکند...
و تو ای فرزندم! از جوانی خود استفاده کن و با یاد او ـ جلّ و علا ـ و محبت به او و رجوع به فطرت الله بزیست و عمر را بگذران و این یاد محبوب هیچ منافات با فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در خدمت به دین او و بندگان او ندارد بلکه تو را در راه او اعانت می کند...
مراقبت و محاسبة نفس در تشخیص راه خودخواهی و خداخواهی از جمله منازل سالکان است... پسرم اکنون با تو که جوانی صحبت می کنم. باید توجه کنی که برای جوانان توبه آسانتر و اصلاح نفس و تربیت باطن سریعتر می تواند باشد... جوان می تواند با آسانی نسبی خود را از شرّ نفس امّاره رها سازد و به معنویات گرایش پیدا کند... پسرم فرصت را از دست مده و در جوانی خود را اصلاح کن... دل بستن به شفاعت اولیا ـ علیهم السلام ـ و تجرّی در معاصی، از خدعه های بزرگ شیطانی است... پسرم سعی کن که با حق الناس از این جهان رخت نبندی که کار بسیار مشکل می شود. سر و کار انسان با خدایتعالی که ارحم الراحمین است بسیار سهل تر است تا سر و کار با انسانها...»
صحیفه ی امام جلد 16 صفحه